Voetbalschool agenda

disclaimer

Disclaimer DE VOETBALSCHOOL

Daar waar hieronder aan De Voetbalschool wordt gerefeert wordt per definitie De Voetbalschool als onderdeel van Total Soccer Network bedoeld.

Voorbehoud

Deze internetpagina is de officiële internetpagina van DE VOETBALSCHOOL. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze internetpagina mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DE VOETBALSCHOOL.

Aansprakelijkheid

Hoewel DE VOETBALSCHOOL zich inspant om de gegevens zo juist en volledig mogelijk te laten zijn kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van de gegevens niet worden gegarandeerd. DE VOETBALSCHOOL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verrichten naar aanleiding van de op deze internetpagina verstrekte informatie.

Correcties

DE VOETBALSCHOOL behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. Je stemt ermee in informatie afkomstig van deze internetpagina niet te veranderen.

Virussen

DE VOETBALSCHOOL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze internetpagina. DE VOETBALSCHOOL garandeert niet dat deze internetpagina of de server waarop deze internetpagina ter beschikking wordt gesteld vrij is van virussen.

Informatie

Verwijzingen en links naar andere internetpagina's zijn slechts opgenomen ter informatie. De inhoud van deze andere internetpagina's staat niet onder controle van DE VOETBALSCHOOL en wordt niet onderschreven. DE VOETBALSCHOOL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de in deze andere internetpagina's opgenomen informatie.

Niet toegestaan

Het is in principe niet toegestaan enige informatie op deze internetpagina over te nemen in je eigen publicaties. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze internetpagina te verveelvoudigen, verkopen, op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van DE VOETBALSCHOOL. Het is tevens niet toegestaan de naam Total Soccer Method® of het Total Soccer Method® Logo in andere publicaties (intern of extern, profit of non-profit) te gebruiken. Meer hierover onderaan deze pagina.

Wel toegestaan

Het is wel zonder voorafgaande toestemming toegestaan:

• materialen te printen of te downloaden voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt.
• materialen te reproduceren met als doel deze zonder commercieel oogmerk te verstrekken aan een derde voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt en dat deze derde op de hoogte wordt gebracht van het feit dat deze voorwaarden van toepassing zijn.
• Toestemming over verwijzingen naar en kopiëren van informatie uit de deze internetpagina is aan te vragen bij info@devoetbalschool.nl / info@devoetbalschool.be.