Voetbalschool agenda

VoetbalTotaal Methode

TSM logo

De Voetbalschool werkt met de VoetbalTotaal Methode, ook wel Total Soccer Method genoemd. Deze methode hebben wij de afgelopen jaren zelf ontwikkeld en behelst de gehele ontwikkeling op voetbalgebied voor spelers, keepers, trainers, teams en verenigingen.

Deze methode richt zich op de functionele ontwikkeling, zowel op technisch als tactisch vlak. Binnen de particuliere activiteiten van De Voetbalschool zal voornamelijk het functioneel technische aspect van de methode worden belicht.

De methode is opgebouwd uit verschillende elkaar opvolgende fases:

Piramide TSM