algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 'De Voetbalschool'

Bij inschrijving voor één van onze activiteiten gaat u automatisch akkoord met hieronder gestelde voorwaarden.
Daar waar gerefereerd wordt aan De Voetbalschool wordt de organisator van de betreffende activiteit bedoeld, dit is De Voetbalschool Coerver, tenzij anders vermeld. Ook De Voetbalschool S4A en stichting SHS bieden diensten aan via deze website.

Betalingsvoorwaarden

Bij inschrijving voor één van onze activiteiten dient u deze inschrijving kracht bij te zetten door het verschuldigde inschrijfgeld binnen 10 dagen na bevestiging van inschrijving te voldoen. Op de bevestiging (en tevens digitale factuur) die wij u sturen kunt u alle betalingsgegevens terugvinden. Indien u wenst kunnen wij u per post een factuur doen toekomen, u zult dit echter zelf aan ons kenbaar dienen te maken.
Bij een te gering aantal inschrijvingen kan De Voetbalschool besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren, bij annulering volgt restitutie van het inschrijfgeld binnen 14 dagen.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren tot 1 maand vóór de (eerste) activiteit is kosteloos, hierna zien wij ons genoodzaakt 75% van het inschrijfgeld te behouden voor reeds gemaakte kosten.
Annuleren binnen 14 dagen voor de (eerste) activiteit betekent dat wij geen teruggaaf van het inschrijfgeld kunnen verlenen.
In geval van een ernstige blessure is het altijd mogelijk om tot 7 dagen alvorens het plaatsvinden van de (eerste) activiteit het volledige inschrijfgeld terug te krijgen. U dient dan wel een doktersverklaring te overleggen. Andere dan hierboven beschreven gevallen zullen individueel word en bekeken.
Annuleren kan alleen op de afmeldpagina van onze website, klik hier.

Aansprakelijkheid en klachten

De Voetbalschool en de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel aangebracht door derden. Tenzij anders vermeld. Deelnemers aan activiteiten van De Voetbalschool zijn verzekerd voor letsel door toedoen (of nalatigheid) van de organisator en/of haar medewerkers. Klachten kunt u per post richten aan de organisator van de betreffende activiteit, per adres op Postbus 1036, 6040KA te Roermond.

Gedragsregels

Het dragen van scheenbeschermers tijdens de training is verplicht. Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na de training correct te gedragen. Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.

Verzuim en afgelasting

Een verzuimde training kan niet worden ingehaald. Bij schorsing of verwijdering als gevolg van het genoemde onder 'Aansprakelijkheid' vindt er geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt via de website www.devoetbalschool.nl of per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres. Eventuele afgelaste activiteiten worden ingehaald. De Voetbalschool is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht. In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij/zij geen recht op restitutie.

Overig

U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacteren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers. Informatie over activiteiten communiceren wij veelal per e-mail.

Alle audio en/of visuele opnames door De Voetbalschool ten tijden van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van De Voetbalschool. Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men De Voetbalschool het recht beelden te gebruiken voor commerciele en promotionele doeleinden van De Voetbalschool. Ook geeft u automatisch toestemming om opgenomen te worden in een digitale nieuwsbrief. Indien men dit niet wenst, dient men dit voorafgaande de activiteit schriftelijk aan te geven aan de directie van De Voetbalschool.